Tyto webové stránky (E-shop) používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie a zároveň dáváte svůj souhlas s užitím svých osobních údajů (e-mail, jméno, adresa, tel. číslo, IČO) pro potřeby marketingu a obchodování tohoto internetového obchodu. 

 

E-partneři 

 

KONTAKTY

Nábytek KOLINA
9. Května 2043,
Litvínov 1
tel: +420 720 329 775
fax: +420 476 111 112
napište nám
www.nabytekkolina.cz

NOVINKY

arr3Slevy až -50%Na vybrané sedací soupravy v kamenné prodejně sleva až -50% NAVŠTIVTE NÁS!!...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 12 499 Kč
skladem
naše cena 1 540 Kč
skladem
naše cena 3 335 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 540 Kč
skladem
naše cena 11 110 Kč
skladem

ANKETA

Už jste navštívili kamennou prodejnu nábytku Kolina?

Ano 49% Zatím ne, chystám se tam 19% Bydlím daleko 18% Ne, ani nechci 15%

 

 


Obchodní podmínky
Obchodní podnínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - INTERNETOVÝ OBCHOD NÁBYTEK KOLINA

Fyzická osoba podnikatel – Nikola BERECOVÁ – NÁBYTEK KOLINA se sídlem Litvínov – Horní Litvínov, Tylova 992, 43601, identifikační číslo: 03052010 DIČ: CZ8461262810 pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese – www.nabytekkolina.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzická osoba podnikatel , se sídlem Litvínov, Tylova 992, 43601, identifikační číslo: 03052010 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (URL) http://www.nabytekkolina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.nabytekkolina.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.1 Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce www.nabytekkolina.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 • a.) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu nábytku Kolina je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • b.) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, které jsou uvedeny v sekci „doprava a platba“.
 • c.) Webové rozhraní obchodu www.nabytekkolina.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Aktuální ceník pro dopravné nalezne zákazník – spotřebitel v sekci „doprava a platba“ na webovém rozhraní internetového obchodu.
 • d.) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

1.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mail), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: kamenné prodejny nábytek Kolina, Litvínov, 9. Května 2043 (1.p.) poz. bývalý obchodní dům PRIOR.
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú. 214 896 965 / 0600, vedený u společnosti GE Money bank (dále jen „účet prodávajícího“);
 • On-line platby přes platební terminál (pouze v kamenném obchodě)
 • Zboží na splátky - splátkový prodej, který pro nábytek Kolina zajišťuje spol. ESSOX

4.1 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou e-mail adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a který je uveden na webovém rozhraní internetového obchodu nábytku Kolina v sekci “poučení o právu na odstoupení od smlouvy“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího e-mail: info@nabytekkolina.cz
- Odstoupení od smlouvy musí být vždy provedeno v zákonné lhůtě a to písemnou formou. (Doporučujeme zaslat písemně dopisem přes korespondenci České pošty, n.p.).

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Veškeré náklady spojené s dodáním zakoupeného – vráceného či reklamovaného zboží zpět prodejci nese kupující.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Storno objednávky: Odstoupení od kupní smlouvy bude prodávající řešit individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, nebo se výrazně změnila cena výrobku, nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího.

 

 • 5.8.1 V případě storna závazné objednávky, již učiněné účtujeme paušální poplatek ve výši 30% z prodejní ceny Vámi objednaného zboží z celkové objednávky.
 • 5.8.2 Storno objednávky ze strany zákazníka (kupujícího) lze provést pouze do 24 hodin od objednání, a to rovněž písemnou formou. V ostatních případech se na storno objednávky (odstoupení od smlouvy) vztahuje bod č.5) 5.2, těchto obchodních podmínek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.5 Pro internetový obchod nábytek Kolina provádí doručování zboží zákazníkovi – kupujícímu externí přepravní společnost Geis Group, s.r.o., která provádí balíkovou logistiku systémové přepravy paletových a kusových zásilek, celovozové přepravy, logistiku (Geis CZ s.r.o.).

6.6 Aktuální ceny přepravného a dopravy zboží, jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu nábytku Kolina v sekci: „Doprava a platba“.

6.7 Ceny za přepravu jsou kupujícímu – spotřebiteli automaticky zaúčtovány při objednání zboží v administračním rozhraní internetového obchodu nábytku Kolina.

6.8 Zboží si může, po domluvě a řádném objednání zákazník vyzvednout sám a to na výdejním místě kamenné prodejny nábytku Kolina v Litvínově na adrese; Nábytek Kolina, 9. Května 2043, Litvínov (bý. OD PRIOR), 1.patro. 

6.9  Kupující je povinen se před nebo v průběhu, či až po ukončení zakoupení zboží (samotné objednávky) na internetovém obchodě nabytekkolina.cz informovat u prodejce o dodací lhůtě na daný objednaný produkt z naší široké nabídky.
 
- Upozornění: internetový obchod Nábytekkolina.cz prodává standardní nábytkářské zboží, ale také zboží, které je vyráběno tzv.  zakázkově, u jehož se mohou výrazně prodloužit jeho dodací lhůty, viz bod č. 12) těchto obchod. podmínek. 

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.6 Barva a barevné provedení zboží se může lišit od obrázku nebo fotografii, které jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu nábytku Kolina. U vybraných produktů se může jednat o tzv. ilustrační fotografie prodávaného zboží. Vždy proto prodávající doporučuje kupujícímu – spotřebiteli kontaktovat informační linku +420 – 720329775 a informovat se na konkrétní informace o konkrétním typu či druhu prodávaného zboží.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny ( Litvínov, 9.Května 2043, 43601), u osoby k tomu pověřené v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7 Osoba pověřená reklamačním řízením je přímo majitel/ka obchodu nebo osoba jí pověřená. Reklamace vyřizuje reklamační oddělení nábytku Kolina

7.8. Standardní záruční doba je 2 roky od zakoupení vybraného produktu v internetovém obchodě nabytekkolina.cz, případně převzetím na naší kamenné prodejně či prodejnách.

 

8. Reklamace 

8.1. Dle zákona č. 634/1992 Sb. § 14a zákona o ochraně spotřebitele, provozovatel internetového obchodu na url adrese: www.nabytekkolina.cz a zároveň i kamenné prodejny nábytku KOLINA na adrese: 9. Května 2043, Litvínov 43601, kterým je (OSVČ) Nikola Berecová, viz plné znění kontaktů v úvodním ustanovené těchto obchodních podmínek informuje kupujícího o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

8.2. Kupující má možnost využít, vyskytne-li se v záruční době vada zakoupeného výrobku náš on-line >>REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ << který je dostupný v sekci REKLAMACE na internetových stránkách tohoto e-shopu zde: Reklamace <<

8.3. Kupující má rovněž možnost zakoupené - vadné zboží reklamovat osobně a to na přímo kamenné prodejně nábytku Kolina, na adrese 9. Května č. 2043 Litvínov, býv. obchodní dům PRIOR (1.patro), kde s ním bude sepsán řádný reklamační formulář a v zákonné lhůtě, a v souladu s platnou právní legislativou řešena reklamace. 

8.4. V případě sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel (kupující) obrátit na oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR (alternative dispute resolution), se sídlem: Štěpánská 15, Praha 2, 120 00 telefonický kontakt: +420-296366360, E-podatelna <<.

8.5. Spotřebitel (kupující) je povinnen v případě uplatnění reklamace z vadného zboží prodávajícímu předložit;

 • 8.5.1. Záruční list
 • 8.5.2. Paragon nebo účtenku na kterém je zřetelně uveden datum zakoupení výrobku (zboží)

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nabytekkolina.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího a to: info@nabytekkolina.cz.

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (je-li k dispozici a jedná se o podnikatelský subjekt), adresa elektronické pošty, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3 Cookies (obecné vysvětlení) jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače nebo mobilního telefonu či tabletu ukládají vámi navštívené webové stránky. Používání souborů cookies je velice rozšířené. Jeho cílem je dosáhnout efektivního fungování webových stránek nebo e-shopu nebo zlepšení uživatelského prožitku a rovněž poskytnout majitelům webových stránek určité informace. Naše cookies mohou obsahovat informace o vašich on-line preferencích a umožňují nám přizpůsobit náš e-shop vašim zájmům.

12. Doručování, dodací lhůty

12.1 Kupujícímu může být doručováno informační sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. Adresa elektronické pošty kupujícího slouží výhradně ke komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem, vyjímečně pak i dodavatelem-výrobcem daného zboží. Adresa elektronické pošty zákazníka (E-mail) nikdy nyní ze strany prodejce poskytována třetí osobně, např. pro komerční, reklamní a jiné účely.

12.2 Objednané zboží je zákazníkovy dodáno v dodací lhůtě 4-12 týdnů, jedná-li se o zboží vyráběno tzv. na zakázku (zakázková výroba) může se dodací lhůta prodloužit, ve vyjimečných případech i déle, v závislosti na výrobci či samotném dodavateli, což nemůže nijak prodejce podnikatel a provozovatel tohoto internetového obchodu (Nikola Berecová - Nábytek Kolina) ovlivnit!
O dodací době, bude zákazník informován, viz bod č.6) a 6.9 těchto obchodních podmínek.

 • 12.2.1 Internetový obchod / e-shop nábytekkolina.cz prodává, jak zboží standardního nábytkářského charakteru, tzv. linková výroba, tak i zboží zákazníkovi vyráběné přímo na míru, dle jeho specifických nebo zvolených požadavků při objednávce samotné. Zakázkovou výrobou se rovněž myslí i zboží z naší nabídky, které není skladem na naší kamenné prodejně, a ani u našeho dodavatele - výrobce a je tedy nutné jej nechat zákazníkovi zhotovit tzv. na zakázku. 
 • 12.2.2 internetový obchod nábytekkolina.cz má několik dodacích lhůt nabízeného-prodávaného nábytkářského zboží (sortimentu) což se vždy odvíjí od daného produktu v závyslosti na dodavateli či výrobci daného produktu samotného a rovněž pak i koncovému zákazníkovi, který si může zvolit změnu provedení u vybraných nábytkářských výrobků.
 • 12.2.3 Označené produkty "SKLADEM" pouze informují zákazníka internetového obchodu nabytekkolina.cz o skutečnosti, že uvedené zboží či výrobek je tzv. skladem u našeho výrobce. Skutečnost neznamená, že zboží je fyzicky na skladě u prodejce, kterým je internetový obchod (e-shop) nabytekkolina.cz. 

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy „poučení o právu na odstoupení od smlouvy“.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Litvínov – Horní Litvínov 1, ul. Tylova č.p. 992, 436 01. Adresa elektronické pošty info@nabytekkolina.cz, telefon +420 – 720329775 (mobil) nebo +420 – 476111112 (pevná linka).

13.6 Internetový obchod www.nabytekkolina.cz funguje, jako maloobchodní internetová prodejna.

 

 

14. Dodatečná ustanovení - EET

14.1 S účinností od 1. březen 2017 se vstahuje na internetový obchod - nábytek Kolina na url adrese: www.nabytekkolina.cz novela zákona o EET (Elektronické evidenci tržeb) zák. č. 112/2016 Sb.

14.2 Internetový obchod nabytekkolina.cz je propojen se správcem daně prostřednictvím elektronické evidence tržeb přidělenými autorizačními údaji.

14.3 Povinnosti elektronické evidence podléhají všechny tržby z e-shopu nabytekkolina.cz.

14.4 Povinnost EET se týká i internetových plateb pomocí platebních systémů PayPal, GoPay a podob.

14.5 STORNO PLATBY. Evidenci podléhají také storno platby, například při vrácení zboží spotřebitelem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, při vrácení celé platby nebo její části z důvodu reklamace zboží. 

14.6 Text v zákonem předepsaném znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

14.7 Zasílání účtenky elektronickou poštou. Zákazník při objednání zboží na e-shopu nabytekkolina.cz zároveň vyslovuje svůj souhlas s vystavením a následném zasláním účtenky elektronickou formou, tedy prostřednictvím e-mailu.

14.8 Informace o tržbách shromažďuje, dle zákona a platné právní legislativy, a to vždy správce daně. 

14.9 Internetový obchod www.nabytekkolina.cz v současné době neposkytuje zákazníkům bezhotovostní on-line platby kartou přes platební systémy např. GoPay, PayPlay a podobně, tudíž se na něj nevstahuje zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby.

 

OP - KE STAŽENÍ ZDE: OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁBYTEK KOLINA  <<

 

V Litvínově dne: 7. Listopad 2017

 

Nikola Berecová, v.r.
– provozovatel internetového obchodu

(aktualizováno 7.11.2017)

 

 

KONTAKT: Nábytek KOLINA, 9. Května 2043, Litvínov 436 01, Tel: +420-476111112, E-mail: info@nabytekkolina.cz | www.nabytekkolina.cz


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší kamennou prodejnou na adrese: Nábytek KOLINA, Litvínov, 9. Května 2043, 436 01 nebo naším internetovým obchodem na URL adrese: www.nabytekkolina.cz který rovněž provozuje (OSVČ)  podnikatel Nikola Berecová, IČO: 03052010, DIČ: CZ8461262810, se sídlem: Tylova 992, Litvínov – Horní Litvínov 1, 436 01 resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

 

Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší prodejnou spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží  nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

 

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

 
Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

 

K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

 

    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 2. ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.
 3. V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.
 4. Další informace naleznete v sekci "Reklamace" obchodních podmínek nábytku Kolina.

 

V Litvínově dne: 7. listopadu 2017 s platnou zákonnou aktualizací.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu informace, ke stažení zde: Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu - NÁBYTEK KOLINA <<

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESSOX

Obchodní podmínky pro nákup zboží na splátky tzv. splátkový prodej.  Financování spotřebního zboží na splátky – splátkový prodej (úvěr) zajišťuje pro internetový obchod e-shop www.nabytekkolina.cz spol. ESSOX, s.r.o.

>> Obchodní, smluvní podmínky ke stažení  ZDE <<

Tyto obchodní, smluvní podmínky jsou v platnosti od dne: 1. prosinc 2016, kdy nabývá účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. V souladu s platnou právní legislativou.

>> Obchodní smluvní podmínky v plném znění:

Obchodní – smluvní podmínky nákupu zboží na splátky – splátkový prodej přes ESSOX, s.r.o.

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky internetového obchodu / e-shopu www.nabytekkolina.cz formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:

 • Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
 • Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
 • Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
 • Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
 • Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.
 1. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích
 2. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků – nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
 3. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
 4. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.
 5. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
 6. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

 1. Kdo může o úvěr žádat:
 • Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
  • zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
  • důchodce – invalidní nebo starobní
  • mateřská / rodičovská dovolená
  • fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce

 

 • Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

 

 1. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

 

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

 • Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu – ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na essox.cz v sekci ke stažení)
 • Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
 • Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku
 • OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
 • Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z justice.cz ) kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

 

 1. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta KLASIK:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta SENIOR OPTION:

 • vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

 

 1. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí tzv. kalkulačky splátek umístěné na našem internetovém obchodě (e-shopu) www.nabytekkolina.cz vždy u daného zboží. Případně osobní návštěvou naší kamenné prodejny na adrese: 9. Května č. p. 2043, Litvínov 436 01 (1.p.), kde vám budou splátky spočítány, dle Vámi zvoleného aktuálně nabízeného úvěrového produktu spol. ESSOX, s.r.o.

 

Společnost nábytek KOLINA – Nikola Berecová, se sídlem: Tylova 992, Litvínov – Horní Litvínov 1, 436 01, IČO: 03052010, DIČ: CZ8461262810, vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

 

UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoliv dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte telefonicky na tel. číslech: +420-476111112 nebo GSM: +420-720329775 a to v pracovních dnech od 8.30-17.00 hodin. Kontaktovat nás můžete také elektronickou poštou na uvedený e-mail: info@nabytekkolina.cz .

 

 • Provozní doba internetového obchodu je: 24/7, non-stop.
 • Provozní doba kamenné prodejny (nábytek Kolina) je: Po-Pá: 8.30-17.00, So: 8.30-11.00 hod.

 

 

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

Nábytek Kolina

 

 

 

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ